Societas Apostolatus Catholici

Spoločnosť katolíckeho apoštolátu -pallotíni

Komunity SAC na Slovensku


Spišská Nová Ves

Dom Spoločnosti katolíckeho apoštolátu
– pallotíni , ul.Hutnícka 4, 052 01 Spišská Nová Ves
 053/443 43 44, cbm.pallotini@gmail.com

adresa WWW 


Smižany

Dom Spoločnosti katolíckeho apoštolátu 
– pallotíni, Námestie M. Pajdušáka 3, 053 11 Smižany
053/443 12 09, rkfus@gmx.net

adresa WWW


Michalovce

Dom Spoločnosti katolíckeho apoštolátu – pallotíni
ul. Dr. V. Clementisa 5, 071 01 Michalovce, 
056/6423042, michalovcesac@gmail.com

adresa WWW


Predajná

Dom Spoločnosti katolíckeho apoštolátu – palotíni
Farská 1, 976 63 Predajná, 048/619 21 33


adsresa WWW


Bratislava – Dlhé diely

Dom Spoločnosti katolíckeho apoštolátu – palotíni,
Pribišova 45, 841 05 BRATISLAVA


adresa WWW


Bratislava – Misijný sekretariát

Misijný sekretariát – pallotíni, Spoločnosť katolíckeho apoštolátu, Sološnická 20, 841 04 Bratislava
02/43 191030, 0915 641 387, kontakt@pallotini.sk


adresa WWW